Nestajanje Srba u Hrvatskoj

Avatar Pravo glasa | 06/04/2019

Grafički prikaz narodnosnog sastava stanovništva Hrvatske od 1880. do 2011. godine Kompletan grafički prikaz i kartu koja prikazuje narodnosni sastav stanovništva Hrvatske od 1880. do 2011. godine prema teritorijalnoj podjeli iz 2001. godine (općine/gradovi) pogledajte na sljedećem linku: http://www.p-portal.net/graficki-prik...