Manastir Gomirje: čuvar vjere i tradicije

Avatar Pravo glasa | 18/10/2020

Manastir Gomirje u Gorskom kotaru nastajao je krajem 16. stoljeća kako su se formirala prva srpska naselja u Gomirju, Vrbovskom i Moravicama. To je najzapadniji srpski pravoslavni manastir u Europi.Nekoliko značajnih ličnosti je boravilo u ovom manastiru tokom 19. stoljeća, kao što su mitropolit i srpski patrijarh Josif Rajačić, reformator srpskog pisma Sava Mrkalj, a nakratko se tu zadržao i Nikola Tesla. Gornjokarlovačka eparhija Srpske pravoslavne crkve ima u svom sastavu, pored Gomirja, još tri manastira: Medak, Komogovinu i najmlađi, manastir Presvete Bogorodice Trojeručice – Gorica u Donjem Budačkom kraj Krnjaka. Manastir Sveta Ana nalazi se blizu Daruvara, izgrađen je 1412. godine, a u blizini manastira nalazi se čudotvorni izvor Svetinja.