Tribina „Ujedinjenje Jugoslavije 1. decembra 1918: od nade do tragedije“

Avatar Pravo glasa | 09/12/2020

Sto dvije godine od stvaranja Jugoslavije i trideset godina nakon njenog nestanka o toj se državi i dalje vode žustre debate između njenih uzbuđenih pristalica i njenih ljutih protivnika. Mnogi kažu da je nakon svega Jugoslavija konačno umrla ali njeno ime se i dalje spominje, čak i onda kada ga se ne izgovara. Da li je Jugoslavija bila „tamnica naroda“ ili ostvarenje sna o ujedinjenju južnih Slavena, odnosno, što danas o tome misle ljudi na raznim krajevima bivše države razgovaramo na novoj tribini Srpskog privrednog društva Privrednik u Zagrebu, pod nazivom „Ujedinjenje Jugoslavije 1. decembra 1918: od nade do tragedije“.

O tim i drugim pitanjima govorit će novinar Bojan Munjin s gostima historičarima, Predragom Markovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Bojanom Balkovecom, profesorom na Filozofskom fakultetu u Ljubljani i Branimirom Jankovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.