Porfirije

Vidi više

Pod pojmom autokefalnost podrazumeva se administrativni način uređenja života crkve i pogrešno je povlačenje paralela crkve i države kao što […]